News

Completion of laboratory tests

W dniu 19 kwietnia 2021 roku zostały zakończone badania wyrobu CARDIOVICE ECG Recorder wraz z oprogramowaniem CARDIOVICE App na zgodność z Dyrektywą 93/42/EWG dla Wyrobów Medycznych. Badania zostały przeprowadzone

Czytaj więcej »