Firma

Telemedical Innovations Sp. z o.o. powstała z pasji do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań na światową skalę. Założona przez wielkich entuzjastów telemedycyny, spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2016 r.  

Historia firmy opiera się na pomyśle stworzenia profesjonalnej kamizelki EKG, która miała umożliwiać samodzielne wykonywanie 12-odprowadzeniowych badań EKG. Prace badawczo-rozwojowe przyniosły nieoczekiwane rozwiązania i w ten sposób znacznie rozszerzyliśmy początkowy projekt. W ten sposób narodził się system telemedyczny CARDIOVICE™, który podbił serca zarówno pacjentów, jak i lekarzy.   

Dzięki nieustannemu rozwojowi i wprowadzeniu wielu nowatorskich usprawnień, Spółka posiada aktualnie w pełni sprawny system, a urządzenia są gotowe do produkcji seryjnej.  

Zgodnie z najwyższymi standardami produkcyjnymi, w Spółce z sukcesem wdrożono system ISO 13485. Podobnie badania laboratoryjne i audyty, potwierdzone certyfikatami TÜV Rheinland, zakończyły się wynikiem pozytywnym. W chwili obecnej nasze produkty są wyrobami medycznymi oznaczonymi deklaracją zgodności CE i zostały zgłoszone do URPL. 

Wciąż trwają prace nad rozbudową systemu CARDIOVICE™. Naszym celem jest budowa systemu, który umożliwi samodzielny pomiar poziomu płynów w płucach z zastosowaniem procesu bioimpedancji – najefektywniejsza z dotychczas poznanych ocen wydolności serca (Spółka posiada PATENT na terenie RP oraz UE).  

Nasz zespół

CARDIOVICE™ powstał, jako efekt współpracy wielu osób mocno zaangażowanych w tworzenie oraz rozwój naszego produktu. 

Poznaj kluczowych członków naszego zespołu.

Ireneusz Plaza

CEO, FOUNDER

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Przez 30 lat zdobywał bogate doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, w tym przez 21 lat sprawował funkcję prezesa zarządu. Jako przedsiębiorca od lat odnosi liczne sukcesy zawodowe w branży telemedycznej. Jest również pomysłodawcą i założycielem spółki notowanej na GPW na rynku NewConnect – Telemedycyna Polska S.A. (www.telemedycynapolska.pl). 

Andrzej Cacko

MEDICAL DIRECTOR, CO-FOUNDER

Lekarz kardiolog z tytułem doktora habilitowanego nauk medycznych. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zdalnym monitorowaniu pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rytmu serca, przewlekłą niewydolnością układu krążenia oraz implantowanymi urządzeniami do elektroterapii serca. Piastuje stanowisko starszego asystenta w Pracowni Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca będącej częścią Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Pełni także funkcję  kierownika Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM, doradcy ds. kluczowych partnerów Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM, a także jako pełnomocnik ds. cyfryzacji Uczelni Rektora WUM. W ciągu ostatnich 5 lat koordynował liczne projekty finansowane ze środków NCBiR na łączną kwotę 13,4 mln PLN). 

Kinga Kostera

MEDICAL DEVICES QUALITY SPECIALIST

Ukończyła dwustopniowe studia magisterskie na wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, w specjalności informatyka i aparatura medyczna. Nowe rozwiązania w medycynie to nie tylko jej wykształcenie, ale także pasja. Podczas 4-letniego członkostwa w Studenckim Kole Naukowym Biosoft, brała udział w projektach opartych na tworzeniu systemów informatycznych oraz aplikacji dla środowisk medycznych i telemedycznych, wspomagających pracę lekarzy. Posiada 8-letnie doświadczenia w zakresie inżynierii biomedycznej oraz 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania jakością dla wyrobów medycznych wg ISO 13485. 

Jacek Kotra

BUSINESS ADVISOR, PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Śląskiej i kilku prestiżowych uczelni biznesowych. Jako  ekspert merytoryczny od lat związany jest z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE oraz z funduszem Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje z powodzeniem m.in. jako trener przedsiębiorczości akademickiej, w zakresie transferu nowoczesnych technologii oraz tworzenia i rozwoju innowacyjnego biznesu. 

Michał Chojkowski

DEVELOPING BUSINESS MODELS EXPERT, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Magister ekonomii zawodowo związany funduszem Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert w dziedzinie tworzenia modeli biznesowych, przygotowywania rozbudowanych analiz rynkowych i biznesplanów, a także procesów rozwojowych.

Roman Plaza

SOFTWARE EXPERT, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Śląskiej ze specjalizacją System Software. Posiada 10-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych. Sprawdził się także jako charyzmatyczny team leader w międzynarodowych korporacjach. Szeroką wiedzę zawdzięcza uczestnictwu w licznych szkoleniach i konferencjach.

Pozostali członkowie zespołu:

ISO, CE EXPERT 

IT QUALITY AND SECURITY MANAGER 

ELECTRONICS ENGINEER 

MOBILE SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER 

FINANCE, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS 

TECHNOLOGY EXPERT 

PROJEKT MANAGER