Subsidieproject "Bridge Alfa"

Telemedical Innovations Sp. z o.o. realiseert het R&D-project getiteld “SMART HOME ECG”.

De waarde van het door ons gerealiseerde project is in totaal 2,8 miljoen PLN en de bijdrage uit Europese Fondsen bedraagt 80% van dit bedrag, dat is 2.240.000 PLN. Ondersteuning voor uitvoering van het project werd verkregen als onderdeel van een subsidieproject getiteld “Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het Operationele Programma – Intelligent Development (Maatregel 1.3: R&D-projecten gefinancierd met kapitaalfondsen Sub-maatregel 1.3.1: Ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in de preseed-fase door proof of concept-fondsen – BRIdge Alfa).