Siła innowacyjnej medycyny we współpracy z najlepszymi

Z ogromną przyjemnością informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku Telemedical Innovations Sp z o.o. została oficjalnym partnerem klastra MedSilesia.  

Tym samym otworzyła się przed nami szansa na to, aby na polskim gruncie tworzyć najbardziej innowacyjne rozwiązania z pogranicza medycyny i najnowszych technologii.  

Członkostwo w MedSilesia to gwarancja interdyscyplinarnej współpracy ze środowiskami naukowymi, gospodarczymi i samorządowymi.  

Telemedical Innovations Sp. z o.o., dzięki ścisłej współpracy z klastrem, zyskuje dostęp do: 

  • wszelkich branżowych usług rozwojowych, 
  • specjalistycznej wiedzy, również w zakresie pozyskiwania środków unijnych, 
  • kluczowych jednostek naukowych z obszaru Śląska, 
  • współpracy z najważniejszymi organizacjami z branży, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, stanowi niezwykle skuteczną platformę współpracy dla uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorców.  

Obszary specjalizacji MedSilesia to między innymi ICT w medycynie, robotyka medyczna, kardiochirurgia, geriatria, a także nowoczesne narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne.  

MedSilesia ma bardzo istotne znaczenie dla krajowej gospodarki oraz wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Dzięki tej współpracy, Telemedical Innovations Sp. z o.o. staje się jednym z najważniejszych graczy w obszarze rozwoju rynku technologii medycznych.  

Zapraszamy do dalszego przeglądania aktualności i obserwowania rozwoju spółki na arenie polskiej i międzynarodowej.