Projekt Grantowy Granty na Eurogranty

Telemedical Innovations Sp. z o.o.  realizuje projekt pt. „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU O EUROGRANT PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH EIC ACCELERATOR„.

Cel projektu: Wsparcie wnioskodawcy o ubieganie się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa EIC Accelerator. Pozyskanie finansowania pozwoli na przygotowanie wniosku o Eurogrant w zakresie: dokumentacji, w tym studium wykonalności, korekty wniosku, prezentacji pomysłu przed Komisją Europejska, wykonanie tłumaczeń. Celem Eurograntu jest wykonanie systemu CARDIOVICE do zdalnego monitorowania przewlekłej niewydolności serca i innych chorób serca w oparciu o 12-odprowadzeniowe badanie EKG z krzyżowym pomiarem płynów w płucach i automatyczną diagnozą z wykorzystaniem algorytmów.

Beneficjent: Telemedical Innovations Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty

Wartość przyznanego dofinansowania: 280 060,00 PLN, wkład z Funduszy Europejskich stanowi 100 % tej kwot

Projekt Grantowy Bridge Alfa

W okresie od marca 2018 roku do września 2022 roku Telemedical Innovations Sp. z o.o.  realizowała projekt B+R pt. „SMART HOME ECG”. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie mobilnego urządzenia EKG przeznaczonego do zdalnego i samodzielnego monitorowania stanu serca przez pacjenta za pośrednictwem smartfonu. Urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie 12-odprowadzeniowych badań EKG w warunkach domowych oraz przesyłanie ich za pomocą smartfonu do podmiotów leczniczych posiadających telemedyczne systemy analizy zapisów EKG. Urządzenie będzie wyrobem medycznym klasy 2a w skład którego wejdą innowacyjny pas EKG z wbudowanymi elektrodami EKG, modułem do bezprzewodowej transmisji danych oraz aplikacja na smartfona.

Beneficjent: Telemedical Innovations Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Podmiot realizujący projekt: Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Spółka z o.o.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 

Poddziałanie: 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa 

Wartość przyznanego dofinansowania: 2,8 mln PLN, wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest  2,240 tys. PLN.