Otrzymanie certyfikatu EC potwierdzającego zgodność z Dyrektywą 93/42/EWG dla Wyrobów Medycznych

W dniu 20 maja 2021 roku Spółka otrzymała certyfikat EC – Pełny System Zapewnienia Jakości, Dyrektywa 93/42/EWG dla Wyrobów Medycznych, Załącznik II, z wyłączenie Sekcji 4, dla wyrobów CARDIOVICE ECG Recorder oraz CARDIOVICE App, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland. 

Wystawiając certyfikat TÜV Rheinland zadeklarował jednocześnie, że wszelkie wymagania (z wyłączeniem sekcji 4 dyrektywy 93/42/EWG) zostały spełnione dla wyrobów CARDIOVICE ECG Recorder, CARDIOVICE App. Wytwórca Telemedical Innovations ustanowił i stosuje system zapewnienia jakości podlegający okresowym audytom nadzorującym na podstawie Załącznika II, sekcja 5 wyżej wymienionej dyrektywy.