Zgłoszenie wyrobów CARDIOVICE& do URPL.

W dniu 24 maja 2021 roku Spółka dokonała zgłoszenia produktów CARDIOVICE™ w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oznacza to, iż począwszy od dnia 7 czerwca bieżącego roku, Spółka może wprowadzać do obrotu swoje wyroby.

Zgłoszone zostały produkty: 

  1. Rejestrator sygnału EKG – CARDIOVICE ECG Recorder 

2. Aplikacja mobilna – CARDIOVICE App (iOS, Android) 

3. Kamizelka EKG – CARDIOVICE ECG Vest 

4. Moduł EKG – CARDIOVICE ECG Module