Zgłoszenie wyrobów CARDIOVICE& do URPL.

W dniu 24 maja 2021 roku Spółka dokonała zgłoszenia produktów CARDIOVICE™ w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zakończenie badań laboratoryjnych

Zostały zakończone badania wyrobu CARDIOVICE ECG Recorder wraz z oprogramowaniem CARDIOVICE App na zgodność z Dyrektywą 93/42/EWG dla Wyrobów Medycznych. Badania zostały przeprowadzone przez laboratorium akredytowane TÜV Rheinland InterCert Kft. w Budapeszcie.